Forma d.o.o. Cerknica Podskrajnik ind. cona 30a
1380 Cerknica
Slovenija
+386 (0) 1 70 93 427
+386 (0) 1 70 93 712
+386 (0) 41 61 61 68


Žage USTUNKARLI

  Enoosovinske

  Dvoosovinske

ŽAGE COSMEC

  S fiksnimi listi

  S pomičnimi listi

  Dvoosovinske

ŽAGE TOS SVITAVY

  S fiksnimi listi

  S pomičnimi listi

  Dvoosovinske

TRANSPORT

 Avtomatsko ločevanje

ŽAGE USTUNKARLI (Turčija)

Žage COSMEC (Italija)

Žage TOS SVITAVY (Češka)

Splošne karakteristike

Večlistne krožne žage s podajalno verigo
Za kvalitetno krojenje desk se uporabljajo večlistne krožne žage, ki vodijo desko v razrez preko verižnega tepiha. Glede na vrsto lesa, ki se razrezuje, glede na namen razrezanih elementov ter glede na debelino deske ki se razrezuje, se izbere ustrezna večlistna krožna žaga.

Glavna delitev je glede na debelino:
- eno osovinske kr.žage za razrez do debeline 100 mm
- dvo osovinske kr.žage za razrez nad debelino 100 mm.

Druga delitev je glede na žagne liste:
- fiksni žagini listi
- 1 fiksni in 1 pomični list
- več fiksnih in 1 li več pomičnih listov

Pri modelih s fiksnimi žagnimi listi se žage vstavi direktno na glavno os v stroju. Med posamenimi listi krožnih žag se vstavi distančnike različnih debelin, kateri odgovarjajo širinam letev, katere se krojijo. Pri modelih s pomičnim listom se prva žaga (ali 2 oz 3 žage z distančniki) postavi na dodatno pušo osi izven stroja. Na kon­strukciji vhodnega dela stroja se na posebne nosilce prigradi laserje za označevanje linije vzdolžnega reza, najmanj za zunanjo in notranjo žago, ali najboljše, vsaka žaga svoj laser. Na ta način delavec točno vidi linijo reza, ko s pozicioniranjem deske, v smislu najboljše kombinacije širin na osnovi situacije (razpored grč) na deski išče najboljši možni razrez. Skozi večlistno krožno žago se razrezujerjo tudi kosi, ki so lahko širši kot je maksimalna kombinacija izbranih širin enega prehoda med dvema zunanjima postavljenima žagama, tako da gre nerazrezani del na ponovni širinski razrez. Število žag postavljeno na osovino je odvisno od debeline deske, katera se reže,od brzine pomika in od moči glavnoga motorja stroja.

V praksi se računa 1 kW na 1 cm debeline za vsako žago.npr:  deb 50 mm se lahko na stroju s 25 kW istočasno razrezuje s 5 žagami pri hitrosti cca 25 m/min)

 

Copyright ©2005 www.forma.si